The Fifth Dancing Seven-Iron - Super Bee Is Almost Here.

smalfilm till dvd

Att få förvandlat smalfilm till dvd är inte så komplicerat. I och med den processen får man även rengjort och färgredigerat sin film. Priset beror på filmens längd och baseras på antalet minuter. Filmen scannas in i HD-kvalitet med hjälp marknadens bästa utrustning. En av fördelarna är att digitala filmer inte åldras och dessutom varken bleknar eller ändrar färg. Genom att du får dina gamla filmer digitaliserade kan du rädda dem från att bli förstörda, och de bevaras för eftervärlden. Så lämna in dina värdefulla filmer till digitalisering.