The Fifth Dancing Seven-Iron - Super Bee Is Almost Here.

Lära olika språk

Att lära sig ett språk blir lättare om man redan kan ett annat. Man säger att ju fler språk man känner till desto lättare är det att lära sig ett nytt. Man skulle inte tro det men det är så att man kan relatera till det man redan vet, särskilt om språken är besläktade och kan på så sätt lära sig lättare. Man skulle nog tro att man blandade ihop allt men det är inte riktigt så. Man kan ofta skilja på dom bara man använder dom med någorlunda regelbundenhet. Jag läste en artikel en gång om ett barn som lärde sig nio språk på grund av att föräldrarna var från olika språkgrupper och de bodde i olika länder och barnet lärde sig vartefter.